วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2551

คุยเรื่อง อะไรก็ได้

สวัสดีครับ
เชิญทุกท่านพูดคุยเรื่อง อะไรก็ได้ กับผมและเพื่อน ๆ ซึ่งต่างก็กำลังศึกษาภาษาอังกฤษเช่นเดียวกัน ที่นี่ครับ
พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

คุยเรื่อง Grammar

สวัสดีครับ
เชิญทุกท่านพูดคุยเรื่อง Grammar หรือ ไวยากรณ์ กับผมและเพื่อน ๆ ซึ่งต่างก็กำลังศึกษาภาษาอังกฤษเช่นเดียวกัน ที่นี่ครับ
พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

คุยเรื่อง Vocabulary

สวัสดีครับ
เชิญทุกท่านพูดคุยเรื่อง Vocabulary หรือ คำศัพท์ กับผมและเพื่อน ๆ ซึ่งต่างก็กำลังศึกษาภาษาอังกฤษเช่นเดียวกัน ที่นี่ครับ
พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

คุยเรื่อง Writing

สวัสดีครับ
เชิญทุกท่านพูดคุยเรื่อง Writing กับผมและเพื่อน ๆ ซึ่งต่างก็กำลังศึกษาภาษาอังกฤษเช่นเดียวกัน ที่นี่ครับพิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

คุยเรื่อง Listening

สวัสดีครับ
เชิญทุกท่านพูดคุยเรื่อง Listening กับผมและเพื่อน ๆ ซึ่งต่างก็กำลังศึกษาภาษาอังกฤษเช่นเดียวกัน ที่นี่ครับ
พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

คุยเรื่อง Speaking

สวัสดีครับ
เชิญทุกท่านพูดคุยเรื่อง speaking กับผมและเพื่อน ๆ ซึ่งต่างก็กำลังศึกษาภาษาอังกฤษเช่นเดียวกัน ที่นี่ครับพิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

คุยเรื่อง Reading

สวัสดีครับ
เชิญทุกท่านพูดคุยเรื่อง Reading กับผมและเพื่อน ๆ ซึ่งต่างก็กำลังศึกษาภาษาอังกฤษเช่นเดียวกัน ที่นี่ครับ
พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

ฝากข้อความ-ที่นี่

สวัสดีครับ
ขอความกรุณาทุกท่าน ได้โปรด
(1) copy ลิงค์ตายที่ท่านพบ
(2) copy ลิงค์ไฟล์ "ดาวน์โหลดไฟล์เรียนภาษา ฟรี !!" ที่ Blog จัดไว้ให้ แต่ท่านไม่สามารถดาวน์โหลดได้
(3) แจ้งเรื่องที่ท่านต้องการ แต่ หาแล้ว ไม่พบ
ไว้ที่ข้างล่างนี้

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com