วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2551

คุยเรื่อง อะไรก็ได้

สวัสดีครับ
เชิญทุกท่านพูดคุยเรื่อง อะไรก็ได้ กับผมและเพื่อน ๆ ซึ่งต่างก็กำลังศึกษาภาษาอังกฤษเช่นเดียวกัน ที่นี่ครับ
พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

คุยเรื่อง Grammar

สวัสดีครับ
เชิญทุกท่านพูดคุยเรื่อง Grammar หรือ ไวยากรณ์ กับผมและเพื่อน ๆ ซึ่งต่างก็กำลังศึกษาภาษาอังกฤษเช่นเดียวกัน ที่นี่ครับ
พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

คุยเรื่อง Vocabulary

สวัสดีครับ
เชิญทุกท่านพูดคุยเรื่อง Vocabulary หรือ คำศัพท์ กับผมและเพื่อน ๆ ซึ่งต่างก็กำลังศึกษาภาษาอังกฤษเช่นเดียวกัน ที่นี่ครับ
พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

คุยเรื่อง Writing

สวัสดีครับ
เชิญทุกท่านพูดคุยเรื่อง Writing กับผมและเพื่อน ๆ ซึ่งต่างก็กำลังศึกษาภาษาอังกฤษเช่นเดียวกัน ที่นี่ครับพิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

คุยเรื่อง Listening

สวัสดีครับ
เชิญทุกท่านพูดคุยเรื่อง Listening กับผมและเพื่อน ๆ ซึ่งต่างก็กำลังศึกษาภาษาอังกฤษเช่นเดียวกัน ที่นี่ครับ
พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

คุยเรื่อง Speaking

สวัสดีครับ
เชิญทุกท่านพูดคุยเรื่อง speaking กับผมและเพื่อน ๆ ซึ่งต่างก็กำลังศึกษาภาษาอังกฤษเช่นเดียวกัน ที่นี่ครับพิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

คุยเรื่อง Reading

สวัสดีครับ
เชิญทุกท่านพูดคุยเรื่อง Reading กับผมและเพื่อน ๆ ซึ่งต่างก็กำลังศึกษาภาษาอังกฤษเช่นเดียวกัน ที่นี่ครับ
พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

ฝากข้อความ-ที่นี่

สวัสดีครับ
ขอความกรุณาทุกท่าน ได้โปรด
(1) copy ลิงค์ตายที่ท่านพบ
(2) copy ลิงค์ไฟล์ "ดาวน์โหลดไฟล์เรียนภาษา ฟรี !!" ที่ Blog จัดไว้ให้ แต่ท่านไม่สามารถดาวน์โหลดได้
(3) แจ้งเรื่องที่ท่านต้องการ แต่ หาแล้ว ไม่พบ
ไว้ที่ข้างล่างนี้

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

ต้องการเว็บประเภทใด-คลืกที่นี่

สวัสดีครับ
วิธีการค้นหาเว็บหรือเรื่องที่ท่านต้องการใน Blog 'เรียนภาษาอังกฤษผ่านเน็ต ฟรี' น่าจะไม่ยากนัก ท่านสามารถค้นหาได้หลายวิธีคือ
[1]. ให้ท่านพิมพ์ คำค้น เช่น บทสนทนา grammar TOEFL การเขียน ดิกชันนารี เกม game ฯลฯ ใน Search Box ซึ่งอยู่ตอนบนของหน้า ทุกหน้า

[2] ที่คอลัมน์ 'คลังบทความ' ซ้ายมือ มีชื่อหัวข้อที่ post ไว้ เรียงลำดับจากล่าสุดปัจจุบัน ย้อนหลังไปเรื่อย ๆ

[3]. มีลิงค์รวบรวมหัวข้อที่ได้เขียนแนะนำเว็บไว้ที่ตอนบนของหน้า
[] คลิกดูสารบัญ หัวข้อที่ 1 - 100
[] คลิกดูสารบัญ หัวข้อที่ 101 - 200
[] คลิกดูสารบัญหัวข้อที่ 201- 300
[] คลิกดูสารบัญ หัวข้อที่ 301 - 400
[] คลิกดูสารบัญหัวข้อที่ 401 - 500
[] คลิกดูสารบัญหัวข้อที่ 501 - 600

[4]. มี “สารบัญ แยกประเภทหัวข้อ.” อยู่ที่ตอนบนของหน้า โดยแบ่งประเภทเว็บหรือลิงค์ที่ผมเขียนแนะนำไว้ บางทีเรื่องที่ท่านต้องการค้นอาจจะอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งที่ผมจัดไว้แล้ว

[5]. ที่ตอนบนของหน้าเช่นกัน มีรวมลิงค์
[22] รวมสุดยอดเว็บไทย สอนภาษาอังกฤษ ที่นี่ครับ !
รวมเว็บไทย ที่สอนภาษาอังกฤษ นร./นศ.ไทย
ดาวน์โหลดไฟล์เรียนภาษา ฟรี !!

หากค้นถึงตอนนี้แล้ว ยังไม่พบเรื่องที่ท่านต้องการ เชิญแจ้งความประสงค์ของท่านไว้ที่นี้ได้เลยครับ

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com